วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๗.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์
พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ทรงส่งสัญญาณปล่อยปลาพลวงชมพูออนไลน์ จำนวน ๖๒ ตัว ณ เขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา