วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลตำรวจตรี ณรงค์ มณีนพ ป.ช.,ป.ม. ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมบุญเกิด จักรพันธุ์
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร