วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางนงนาท สนธิสุวรรณ ต.ม.,จ.ช. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางปราณี วสุธาร ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมกิตติ – ทัศนีย์ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๒ อดีตองคมนตรี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร