วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการ
พระราชทานเพลิงศพ เรืออากาศโท หม่อมเจ้าภูริพันธ์ ยุคล ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๕ ณ เมรุหลวง
หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร