วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์สุวรรณ วงศาโรจน์
ม.ว.ม.,ป.ช. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขันเรือใบรายการ
“สัตหีบ รีกัตต้า ๒๐๑๘” และมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ ต่อจากนั้น เวลา ๑๔.๓๐ น. เดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกองม่องทะ อำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี