วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางวาสนา
สีมันตร ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๕๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างยอดฉัตรทองคำ ในโครงการ
ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ณ สวนแสงธรรม เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร