วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๐๗.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดาเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า แก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก ชนินทร์ จันทรุเบกษา ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ต.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๖.๓๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทอดพระเนตรการแข่งขันขี่ม้ารายการ “พรินเซส คัพ ๒๐๑๖” (Princess’s Cup 2016) ณ สนามขี่ม้า กองพันทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง