วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
– ว่างพระราชกิจ –