วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตฺปุญโญ) ณ เมรุชั่วคราว วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการไถ่ชีวิตโค กับปล่อยนก
พันธุ์สัตว์น้ำ และเต่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร