วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

นนี้ เวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางวิจิตรา
รัตนเพียร ป.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานเทศกาลอาหารและไวน์ประจำปี ครั้งที่ ๑๘ “เวิล์ด กูร์เม่ เฟสติวัล” (World Gourmet Festival) ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร