วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560

าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายยุกติ สาริกะภูติ ม.ป.ช., ม.ว.ม.,ต.จ.ว.,ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในงานการแข่งขัน เรือใบนานาชาติ “หัวหิน รีกัตต้า ๒๐๑๗” และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี