วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์พจน์ สะเพียรชัย ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร