วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ทรงนำข้าราชการ นักเรียนนายร้อย และประชาชน เดิน “เขาชะโงก ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๖๐” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมกิจกรรม ฯ ดังกล่าว ด้วย
เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปญฺญานนฺโท) ณ เมรุชั่วคราววัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๑.๔๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานวันเบาหวานโลก ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๔๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เฟื่องเฉลย อนิรุทธเทวา ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร. ๓ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิงถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิงถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๒๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดังดังนี้
– นายฆิลเบร์โต ฟอนเซกา กีมาไรช์ เด โมว์รา (Mr.Gilberto Fonseca Guimar?es de Moura) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
– พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/- นางเบญจวรรณ…

-๒-

– นางเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสมาคม ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายฐิติพันธ์ เสมสันทัด ประธานร่วมการจัดการแข่งขันกอล์ฟไทยแลนด์ออยล์ เมนแชร์ลิตี้
อินวิเทชั่นแนล นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟ ฯ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
– พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอก นริส ประทุมสวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ และพลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเรือเอก ณะ อารีนิจ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
– พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยาน ฯ และผู้แทนจากฝ่ายให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขา ชิงแชมป์ระเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน ฯ และนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล และถ้วยรางวัลชนะเลิศ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๒๐.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์ “ราตรีพันหนึ่งทิวา” ครั้งที่ ๒๒ ณ โรงแรมดุสิตธานี เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร