วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสถาปนิก ’๖๑
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๑๘ น. สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๑๕ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ