วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอก สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ., ภ.ป.ร. ๔ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๒๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทาน
รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิด เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ
นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร.๒ ณ อาคารบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร