วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๑๖.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทางเพลิงศพ นายสมาน โอภาสวงศ์
ม.ป.ช.,ม.ว.ม. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการแสดง
ละครบัลเลต์ “เดอะนัทแครกเกอร์” รอบปฐมทัศน์ ซึ่งแสดงโดยคณะบาดิชเชบัลเลต์ จากเมืองคาร์ลสรู
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในงาน “มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ กรุงเทพฯ”
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร