วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2560

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
– นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (Mr. Brian John Davidson) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่ง สหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำ ประเทศไทย นายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่สหราชอาณาจักร ประจำนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
– นายอะฮ์มัด รุซดี (Mr. Ahmad Rusdi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ อินโดนีเซียประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย นายอะฮ์มัด รุซดี เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตและกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาก่อน
– นายไฆเม บีร์กิลิโอ นัวลาร์ต ซานเชซ (Mr. Jaime Virgilio Nualart S?nchez) ซึ่งมีถิ่นพำนัก อยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี อำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโก ประจำประเทศไทย นายไฆเม บีร์กิลิโอ นัวลาร์ต ซานเชซ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโก ประจำสาธารณรัฐอินเดีย มาก่อน
– นายคาร์ลสัน ดี. แอพิส (Mr. Carlson D. Apis) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสหพันธรัฐไมโครนีเซียประจำประเทศไทย
ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐไมโครนีเซีย ประจำประเทศไทย นายคาร์ลสัน ดี. แอพิส ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐไมโครนีเซีย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วย
– นางมาเรีย กุสตาวา (Mrs. Maria Gustava) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก ประจำประเทศไทย

/ ในการมาดำรงตำแหน่ง …

-๒-

ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก ประจำประเทศไทย นางมาเรีย กุสตาวา ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิก ประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ด้วย
– นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี (Mr. Tshewang Chophel Dorji) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานผู้ประสานงาน ด้านการรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรภูฏาน มาก่อน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ พลเรือเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๒ อดีตองคมนตรี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร