วันอาทิตย์ ที่16 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๖.๑๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงาน “เดิน – วิ่ง การกุศลเทิดพระเกียรติองค์ราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย” ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร