วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
รองศาสตราจารย์บุญเสริม ภู่สาลี ม.ว.ม.,ป.ช. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่
เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๒๐๔ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่ ๓๐ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา