วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา ๐๙.๒๓ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย
ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๗.๐๙ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลโท หม่อมราชวงศ์มาลานุวัต  จักรพันธุ์  ม.ว.ม.,ป.ช.,ภ.ป.ร.๓  ณ  เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๑๐ น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  กับทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการรักษา ฉีดวัคซีน และทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เป็นวันที่ ๑  ในการนี้ โปรดให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจสุขภาพ รักษาโรคทั่วไป การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตลอดจนทันตกรรม ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ  โรคระบบทางเดินหายใจ  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด  นอกจากนี้ ยังจัดอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ในโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เฝ้า รับพระราชทานวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สุนัขในพื้นที่

และโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสัญจร ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ฯ เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคน และสัตว์
ด้วยการผ่าตัดทำหมัน  การฉีดวัคซีนป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัข ในการสร้างภูมิคุ้มกัน และลดอัตราการเสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ในการนี้ ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และพระราชทานป้ายห้อยคอที่ระลึกโครงการ ฯ  โดยวันนี้ มีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๓๙ ตัว
และผ่าตัดทำหมันสุนัขกับแมว จำนวน ๑๒๔ ตัว แล้วทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ กับคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน ๗ ตัว โดยทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือด ทรงใช้ยาดมสลบ เพื่อคงภาวะการสลบ พร้อมทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพผ่านจอมอนิเตอร์ เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดด้วย