วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

– ว่างพระราชกิจ –