วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๑๙  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓

 

วันนี้  เวลา  ๑๖.๐๘  น.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง                  ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงประกอบพิธีเบิกเนตร  และทรงยกฉัตรเหนือพระประธาน
ในอุโบสถ  ณ วัดโสภณาราม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

อนึ่ง  เมื่อวันเสาร์ ที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๙.๕๘ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จออก  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่