วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวัชรบัณฑิต ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร