วันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๒๔  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๑๗.๒๖  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ว.ป.ร.๑,ภ.ป.ร.๓  ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๗.๑๐  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตรี โกมินทร์
สืบวิเศษ  ป.ช.,ป.ม.  ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร