วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
วิโชค มุกดามณี ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,จ.ภ. ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร