วันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนัก  พระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ ที่  ๒๗  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอก ฉัตรชัย  โปตระนันทน์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ต.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๗.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก ศัลย์  ศรีเพ็ญ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.,ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๑.๑๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดง “คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร