วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2567

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๒๘  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้ เวลา  ๑๗.๑๗  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

– นางดานีเอลา-บรึนดูชา เบอเซอวัน (Mrs. Daniela-Brînduşa Băzăvan) ซึ่งมีถิ่นพำนัก
อยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งโรมาเนียประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งโรมาเนียประจำประเทศไทย

นางดานีเอลา-บรึนดูชา เบอเซอวัน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต รับผิดชอบกลุ่มงานจีน กองเอเชีย-แปซิฟิก
กรมกิจการระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย มาก่อน

– นายปาตริซิโอ พาวเวลล์ โอโซริโอ (Mr. Patricio Powell Osorio) ซึ่งมีถิ่นพำนัก
อยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลี
ประจำประเทศไทย นายปาตริซิโอ พาวเวลล์ โอโซริโอ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก
และผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชิลี มาก่อน
– นายพัก ยงมิน (Mr. Park Yongmin) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
ประจำประเทศไทย นายพัก ยงมิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงด้านพหุภาคีและกิจการโลก
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มาก่อน
– นางฮาละฮ์ ยูซุฟ อะห์มัด เราะญับ (Mrs. Hala Youssef Ahmed Ragab) ซึ่งมีถิ่นพำนัก
อยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ
ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย
ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ประจำประเทศไทย นางฮาละฮ์ ยูซุฟ อะห์มัด เราะญับ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ด้านเศรษฐกิจ พลังงาน การคมนาคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน มาก่อน

– นางอิลเซ ลิเลียน เฟร์เรร์ ซิลบา (Mrs. Ilse Lilián Ferrer Silva) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐเม็กซิโก
ประจำประเทศไทย นางอิลเซ ลิเลียน เฟร์เรร์ ซิลบา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหรัฐเม็กซิโกประจำ
เมืองแซคราเมนโต สหรัฐอเมริกา มาก่อน

/ เวลา …

 

– ๒ –

 

เวลา  ๑๗.๔๑  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายคาซูยะ  นาชิดะ
(Mr. NASHIDA Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
ให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

เวลา  ๑๔.๕๗  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหวัง  อี้  (H.E. Mr. Wang  Yi)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทาง
มาประเทศไทย
เวลา  ๑๗.๑๔  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม  ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสมทรง  ชนะมา
ต.ม.,ต.ภ.,จ.ช.  ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๖.๕๖  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
เพื่อทำการตรวจรักษาให้กับสุนัขและแมวจรจัด  ณ พลับพลาทรงงาวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี