วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๐.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิด “ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร” ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต