วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระราชญาณมงคล (เสน่ห์ ปภงฺกโร) ณ เมรุชั่วคราว วัดปรมัยยิกาวาส อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี