วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์  ที่  ๓  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา ๑๗.๒๑ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลอากาศเอก สุพจน์  ครุฑพันธุ์  ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๓  ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร