วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์ ที่  ๓๐  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

– พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ พลเอก บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ องคมนตรี
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

– พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

รับพระราชทานขวัญและกำลังใจสำหรับการแข่งขันกรีฑาในระดับนานาชาติ

ในโอกาสนี้ นายภูริพล  บุญสอน นักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองรางวัลชนะเลิศ วิ่ง ๑๐๐ เมตร และ ๒๐๐ เมตรชาย จากการแข่งขัน
กรีฑายุวชนเอเชีย ครั้งที่ ๔ ณ รัฐคูเวต แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงรับเหรียญรางวัลดังกล่าว และพระราชทานคืนแก่นายภูริพล  บุญสอน เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นเกียรติประวัติสืบไป
เวลา ๑๗.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสนาน  สุจริตกุล ณ เมรุวัดราษฎร์บำรุง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ
หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ว.ป.ร.๑,ภ.ป.ร.๓,ร.จ.ท. ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์
ณ วัดป่าธรรมคีรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๘.๔๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “สะกดทัพ” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร