วันอาทิตย์ ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายชาลี อิทรวิจิตร
ต.จ.ว.,จ.ภ. ณ เมรุหน้า วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ ป.ม.,ท.จ.ว.,ท.ช.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุหลัง วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปพิงค์โกลด์ และพระพุทธรูปหินจุยเจีย และทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุองค์หลวงตา กับทรงเปิด “นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)” ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ