วันอาทิตย์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันอาทิตย์ ที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปทรงเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่ม ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพลับพลาพิธี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการ จัดงาน ฯ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงวัฒนธรรม “ชุดสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปทอดพระเนตรห้องแสดงนิทรรศการ “พระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ” ทอดพระเนตรนิทรรศการโซนจัดแสดงต่าง ๆ จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร “น้ำ คือ ชีวิต” ทอดพระเนตรนิทรรศการ “น้ำ คือ ชีวิต” แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านจิตอาสา ๙๐๔ ทอดพระเนตรภายในร้านจิตอาสา ๙๐๔ ร้านค้าพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร้านโครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากนั้น ประทับไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรร้านค้ารับเชิญ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรถจักรยาน และหมวกแก่ผู้แทนคณะกรรมการ ฯ เพื่อนำไปเป็นรางวัลมัจฉาพาโชค ณ บริเวณมัจฉาพาโชค เสร็จแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนร้านค้ารับเชิญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของ จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมถนนปลอดภัย สมควรแก่เวลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังห้องประทับรับรอง สนามเสือป่า เพื่อทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์
/เวลา ๑๘.๒๘ น.

– ๒ –

เวลา ๑๘.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจักรยานพระที่นั่ง พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชดำเนินจากห้องประทับรับรอง สนามเสือป่า ไปยังบริเวณจุดเริ่มต้นบริเวณด้านหน้ากองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก ทรงจักรยานพระที่นั่งนำขบวนพสกนิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ “Bike อุ่นไอรัก” จากพระลานพระราชวังดุสิต ไปยังสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางรวม ๓๙ กิโลเมตร
เวลา ๐๕.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานเดินวิ่ง ๑๒๕ ปี ๖ แผ่นดินสภากาชาดไทย และทรงพระดำเนินนำคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย และผู้ร่วมวิ่ง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้เวลา ๐๙.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานระนาดกล่อมนัครา ครูเมธา หมู่เย็น
และทรงขับร้องเพลง “ลาวดำเนินดอย” ร่วมกับวงนิสิตเก่า ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร