วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายประภาช ปีเตอร์ บุนนาค ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร