วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงคุณอร่าม สุคันธนาค ป.ช.,ป.ม.,ต.จ. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร