วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม ป.ม.,ท.ช. ณ เมรุชั่วคราววัดห้วยหิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา