วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –