วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ว่างพระราชกิจ