วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –