วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –