วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

– ว่างพระราชกิจ –