วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –