วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๐๗.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๔.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร-
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์
เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ โกลบอล ยัง ไซเอนทิส ซัมมิท
(Global Young Scientists Summit) คณะกรรมการภาคีวิทยาศาสตร์ขั้วโลก และผู้บริหารจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นำ นักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะเดินทางไปร่วมศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกร่วมกับคณะสำรวจ
ทวีปแอนตาร์กติกาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๓๓ และผู้แทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปร่วม
การประชุมโครงการ โกลบอล ยัง ไซเอนทิส ซัมมิท (Global Young Scientists Summit) ประจำปี ๒๕๖๐
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทาง
เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดนิทรรศการ “บรมกษัตริยาธิราช” ณ พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ วังสระปทุม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๐๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดย
รถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงานเดินสุขภาพการกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร และทรงพระดำเนินนำขบวนเดินสุขภาพการศุกล ฯ ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง