วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –