วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

– ว่างพระราชกิจ –