วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงวัลลีย์ วีระปรีย ป.ม., ท.จ. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร