วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายวิเชียร คำเจริญ จ.ภ.
ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย