วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจโท กริช ปัจฉิมสวัสดิ์ ม.ว.ม.,ป.ช.,ต.จ.ว. ณ เมรุวัดธาตุทอง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร