วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธาน “งานวันนริศ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร”
เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นริศรานุวัดติวงศ์” กับทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ฯ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร