วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงร่วม
กิจกรรมปักดำนา ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการส่วนพระองค์)
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี